Skip to main content

L’exercici del servei de taxi a Catalunya regulat per la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi (DOGC 3926, 17/07/2003), preveu a l’article 32, que els vehicles que presten els serveis de taxi han d’anar equipats amb un aparell taxímetre, exceptuant d’aquesta obligació als municipis de menys de 5.000 habitants. Així mateix, l’Ordre ICT/155/2020, de 7 de febrer, per la que es regula el control metrològic de l’Estat de determinats instruments de mesura, (BOE 47, 24/02/2020) preveu que les instal·lacions, reparacions i modificacions de taxímetres que es fan en els vehicles taxi, han de quedar reflectides en un document anomenat “Targeta de control metrològic”
A partir del mes de juny d’enguany el sistema de control metrològic dels taxímetres es modernitza, de forma que les anotacions que fan actualment els tallers d’instal.lació/reparació de taxímetres i les estacions d’ITV en l’actual butlletí de control metrològic (targeta de cartolina verda), passaran a ser anotades en un sistema d’informació electrònic.
Aquest nou sistema s’anomena BeTAX (Butlletí electrònic de taxímetres), recull tota la informació de les actuacions realitzades en els taxímetres per part dels tallers d’instal.lació/reparació de taxímetres i les verificacions realitzades en aquests per les estacions d’inspecció tècnica de vehicles, i permet l’accés i consulta del seu butlletí als titulars de les llicències de servei de taxi de Catalunya.